Rejestr zmian w biuletynie

31.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miłkowice na lata 2017-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Ulesie."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Ulesie."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa tymczasowego utwardzonego pasa technologicznego wraz z tymczasowymi przepustami dla potrzeb transportu kruszywa, w związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Lubin – Legnica."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa tymczasowego utwardzonego pasa technologicznego wraz z tymczasowymi przepustami dla potrzeb transportu kruszywa, w związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Lubin – Legnica."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Szkolno Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Szkolno Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont dachu Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Remont dachu Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 87 w Miłkowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 87 w Miłkowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 87 w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna