Rejestr zmian w biuletynie

25.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz mienia
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ewidencja mienia gminnego grunty stan na koniec2016r..xls"

24.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna