Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2018

Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 31 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie producenta rolnego nie posiadającegowłasnej dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcjirolnej (do wyliczeń szkód na podstawie danych Instytutu EkonomikiRolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB)."
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie producenta rolnego posiadającegopełną dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcjirolnej (księgi rachunkowe, inna ewidencja lub kompletne dokumentypotwierdzające uzyskiwane plony i ceny, które przedłożone zostanąkomisji bez wezwania w dniu lustracji)."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna