Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Ulesie i Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Ulesie-Lipce)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ulesie_Lipce do wylozenia rysunek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Ulesie i Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Ulesie-Lipce)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ulesie_Lipce do wylozenia tekst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Ulesie i Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Ulesie-Lipce)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH WSI ULESIE I LIPCE, GMINA MIŁKOWICE (MPZP ULESIE-LIPCE) - WYŁOŻENIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna