Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Władze gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz stanowisk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 48
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie danych adresowychzamawiającego"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"

29.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I Etap – budowa punktu bibliotecznego” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Miłkowice dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z51_2018_zal2.doc"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Miłkowice dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z51_2018_zal2.doc
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu licytacja elektroniczna1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o zamówieniu licytacjaelektroniczna.pdf

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłkowice za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 49 sesji Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rzeszotary
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie – Gniewomirowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.06.2018

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 96 o. Jezierzany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznikido ogłoszenia Zał od 1-6 .doc
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Inormacja dla Wykonawców.odt
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki do ogłoszenia Zał od 1-6 .doc"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dla Wykonawców.odt"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu licytacjaelektroniczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inormacja dla Wykonawców.odt"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznikido ogłoszenia Zał od 1-6 .doc"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowa.rtf-1.rtf"
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05 Przedmiar Etap I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 Specyfikacje techniczne.zip"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02 Projekt wykonawczy.zip"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04 Warunki, uzgodnienia.zip"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna