Rejestr zmian w biuletynie

30.10.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Legnicy na kadencję 2020-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice (cały obszar gminy).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radny Zdzisław Musiał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radny Zdzisław Musiał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radny Zenon Wysoczański
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna