Rejestr zmian w biuletynie

12.02.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice nadanego Zarządzeniem nr 98/2016 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 31 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłat i podatków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJIO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DODATKOWE MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZEJ"
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA"
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH"
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWA"
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UDZIAŁ W SPÓŁKACH CYWILNYCH"
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Część CEIDG-RD nr …. Wykonywanadziałalność gospodarcza
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Część CEIDG-SC nr …. Udział w spółkachcywilnych
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Część CEIDG-RB nr …. Informacja o rachunkachbankowych
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Część CEIDG-POPR
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Część CEIDG-MW nr …. Dodatkowe miejscawykonywania działalności gospodarczej
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Część CEIDG-PN nr …. Udzielonepełnomocnictwa
Dotyczy dokumentu:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI IINFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radny Zdzisław Musiał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełen tekst odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania- pakiety (10 pakietów)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

11.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu GminyMiłkowice - Zarządzenie z dnia 18 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu GminyMiłkowice - Zarządzenie z dnia 20 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu GminyMiłkowice - Zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2018"
Dotyczy dokumentu:
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"
Dotyczy dokumentu:
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna tereść dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby sportowe w Gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna tereść dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kluby sportowe w Gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2019_KLUBY_SPORTOWE.doc"

08.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz stanowisk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna