Rejestr zmian w biuletynie

12.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice (cały obszar gminy).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

08.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja przepompowni ścieków P-1 w miejscowości Pątnówek, P-5 w miejscowości Rzeszotary przy ul. Wiejskiej, P-6 przy ul. Szkolnej oraz P-7 przy ul. Henryka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radny Zenon Wysoczański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedż na interpelację"

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.10.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz-osobowy-kandydata.docx"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja przepompowni ścieków P-1 w miejscowości Pątnówek, P-5 w miejscowości Rzeszotary przy ul. Wiejskiej, P-6 przy ul. Szkolnej oraz P-7 przy ul. Henryka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: „Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna