Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja przepompowni ścieków P-1 w miejscowości Pątnówek, P-5 w miejscowości Rzeszotary przy ul. Wiejskiej, P-6 przy ul. Szkolnej oraz P-7 przy ul. Henryka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radny Zenon Wysoczański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedż na interpelację"

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.10.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz-osobowy-kandydata.docx"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja przepompowni ścieków P-1 w miejscowości Pątnówek, P-5 w miejscowości Rzeszotary przy ul. Wiejskiej, P-6 przy ul. Szkolnej oraz P-7 przy ul. Henryka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: „Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Miłkowice i jej jednostkach organizacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja przepompowni ścieków P-1 w miejscowości Pątnówek, P-5 w miejscowości Rzeszotary przy ul. Wiejskiej, P-6 przy ul. Szkolnej oraz P-7 przy ul. Henryka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania i odpowiedzi - 05.11.2019"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja przepompowni ścieków P-1 w miejscowości Pątnówek, P-5 w miejscowości Rzeszotary przy ul. Wiejskiej, P-6 przy ul. Szkolnej oraz P-7 przy ul. Henryka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna"
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "harmonogram zajęc 2019-2020 Rzeszotaryaktyalizacja od 05-11-2019.pdf" na "harmonogram zajęc 2019-2020Rzeszotary aktualizacja od 05-11-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram zajęc 2019-2020 Rzeszotary aktyalizacjaod 05-11-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
czwarty przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna