Rejestr zmian w biuletynie

12.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice (cały obszar gminy).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

08.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja przepompowni ścieków P-1 w miejscowości Pątnówek, P-5 w miejscowości Rzeszotary przy ul. Wiejskiej, P-6 przy ul. Szkolnej oraz P-7 przy ul. Henryka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radny Zenon Wysoczański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedż na interpelację"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna