Rejestr zmian w biuletynie

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU W 2018R
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wynikach konkursu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 43
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miłkowicach na realizację zadania publicznego: „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie prawa oświatowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz regulaminu jej pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU W 2018R
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU W 2018R
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista ofert spełniających kryteria formalne wkonkursie ofert na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kulturyfizycznej i sportu w gminie Miłkowice"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania - pakiety.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA"

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU !!!!
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DEKLARACJA
Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU !!!!
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI - dotyczy tylkoWspólnot Mieszkaniowych
Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU !!!!
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU !!!!
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik do deklaracji odpady 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU !!!!
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór deklaracji odpady 2018.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna