Rejestr zmian w biuletynie

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzeszotary w rejonie ul. Legnickiej na działkach nr 564/3, 564/5, 565/1, 566/1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzeszotary w rejonie ul. Legnickiej na działkach nr 564/3, 564/5, 565/1, 566/1.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji CENTRUMLOGISTYCZNE DINO 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzeszotary w rejonie ul. Legnickiej na działkach nr 564/3, 564/5, 565/1, 566/1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji CENTRUMLOGISTYCZNE DINO 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzeszotary w rejonie ul. Legnickiej na działkach nr 564/3, 564/5, 565/1, 566/1.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych w gminie Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego- 25.09.2017"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony załącznik ofertowy"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna