Rejestr zmian w biuletynie

21.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wydobywanie kruszywa Jakuszów II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymogiformalne.doc"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz stanowisk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. „ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania i odpowiedzi - 20.03.2019"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. „ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZMIANA TREŚCI SIWZ - 20.03.2019"
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść dokumentu

20.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ewidencja mienia gminnego grunty rowy i drogi zdziałami 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu położonego w obrębie wsi Miłkowice, gmina Miłkowice – MPZP MIŁKOWICE oraz terenu położonego w obrębie wsi Jezierzany, gmina Miłkowice – MPZP Jezierzany II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Miłkowice oznaczonych numerami 466/14, 466/31 i 466/24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. „ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Umowa pomoce dydaktyczne zał nr 6.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. „ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. „ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa pomoce dydaktyczne zał nr 6.odt
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uczestnictwa w Regionalnym Programie Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uczestnictwa w Regionalnym Programie Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uczestnictwa w Regionalnym Programie Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna