Rejestr zmian w biuletynie

11.03.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji sieci w celu realizacji projektu pn.„ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYNIKI POSTĘPOWANIA - ZADANIE 1"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji sieci w celu realizacji projektu pn.„ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - ZADANIE 2"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji sieci w celu realizacji projektu pn.„ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYNIKI POSTĘPOWANIA - ZADANIE 3"
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-gospodarczych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Pełna treść dokumentu" na "Listakandydatów"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Dobrzejów, gmina Miłkowice, MPZP Dobrzejów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-gospodarczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna