Rejestr zmian w biuletynie

18.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu położonego w obrębie wsi Miłkowice, gmina Miłkowice – MPZP MIŁKOWICE oraz terenu położonego w obrębie wsi Jezierzany, gmina Miłkowice – MPZP Jezierzany II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Miłkowice oznaczonych numerami 466/14, 466/31 i 466/24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. „ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Umowa pomoce dydaktyczne zał nr 6.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. „ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. „ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa pomoce dydaktyczne zał nr 6.odt
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uczestnictwa w Regionalnym Programie Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uczestnictwa w Regionalnym Programie Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uczestnictwa w Regionalnym Programie Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz sołectw i sołtysów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz sołectw i sołtysów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-gospodarczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-gospodarczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianiezbiorników.doc
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianiezbiorników.doc"

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji sieci w celu realizacji projektu pn.„ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYNIKI POSTĘPOWANIA - ZADANIE 1"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji sieci w celu realizacji projektu pn.„ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - ZADANIE 2"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji sieci w celu realizacji projektu pn.„ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYNIKI POSTĘPOWANIA - ZADANIE 3"
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-gospodarczych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Pełna treść dokumentu" na "Listakandydatów"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Dobrzejów, gmina Miłkowice, MPZP Dobrzejów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-gospodarczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna