Rejestr zmian w biuletynie

19.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkoły Podstawowej w Miłkowicach oraz Rzeszotarach w celu realizacji projektu pn.„Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Jolanta Szeszko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Jolanta Szeszko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radny Paweł Kajpust
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radny Paweł Kajpust
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radny Paweł Kajpust
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radny Paweł Kajpust
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów niezabudowanych w Rzeszotarach podstrefa LSSE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"
Dotyczy dokumentu:
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dobrzejów 1 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dobrzejów 4 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaz gruntów w Rzeszotarach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radny Andrzej Turczyn
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radny Andrzej Turczyn
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radny Sławomir Basista
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść odpowiedzi"
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz stanowisk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkow
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Andrzej Turczyn.pdf"

15.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.inwestycji komunalnych"
Dotyczy dokumentu:
Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją ECO HARMONOGRAM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją ECO HARMONOGRAM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna