Rejestr zmian w biuletynie

06.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowy"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki od 1 do 7"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 Szczegółowe Specyfikacje TechniczneGniewomirowice most.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 Gniewomirowice - przedmiar robót 115-08-102.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 Decyzje, uzgodnienia, opinie.zip"

30.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "analiza za 2018 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik analiza za 2018 rok.pdf
Dotyczy dokumentu:
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "analiza za 2018 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm świadczących usługi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz firm świadczących usługi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm świadczących usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm świadczących usługi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIEOPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCICIEKŁYCH
Dotyczy dokumentu:
wzór deklaracji obowiązujący do 30 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wzór deklaracji obowiązujący do 30 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 MAJA 2019 ROKU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna