Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 4 posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 4 posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej - URZĄD GMINY - za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu GMINY MIŁKOWICE + Sprawozdania łączne Gminy Miłkowice za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu GMINY MIŁKOWICE + Sprawozdania łączne Gminy Miłkowice za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej - URZĄD GMINY - za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej - URZĄD GMINY - za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej - URZĄD GMINY - za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu GMINY MIŁKOWICE + Sprawozdania łączne Gminy Miłkowice za 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej - URZĄD GMINY - za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz sołectw i sołtysów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z27_2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść
Dotyczy dokumentu:
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Miłkowice w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowy"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki od 1 do 7"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 Szczegółowe Specyfikacje TechniczneGniewomirowice most.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 Gniewomirowice - przedmiar robót 115-08-102.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 Decyzje, uzgodnienia, opinie.zip"

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna