Rejestr zmian w biuletynie

02.08.2016

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : przebudowa drogi gminnej nr 104472 Ulesie- Gniewomirowice o długości 2+ 007,78
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : przebudowa drogi gminnej nr 104472 Ulesie- Gniewomirowice o długości 2+ 007,78
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie – Gniewomirowice o dł. 2+007,78.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Lipce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2016-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.08.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkolno Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkolno – Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Szkolno Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkolno – Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie drogi o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Bobrów, gmina Miłkowice.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie drogi o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Bobrów, gmina Miłkowice.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Lipce, gmina Miłkowice.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.07.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę nieruchomości komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę nieruchomości komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna