Rejestr zmian w biuletynie

25.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz mienia
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ewidencja mienia gminnego grunty stan na koniec2016r..xls"

24.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna