Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIEOPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCICIEKŁYCH-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz firm świadczących usługi w zakresieopróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do ewidencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Deklaracja obowiązująca do 31 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram obowiązujący od sierpnia 2016 do grudnia 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogramy odbioru odpadów na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogramy odbioru odpadów na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram rozstawiania pojemników na Gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogramy odbioru odpadów - I półrocze 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogramy odbioru odpadów - II półrocze 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja obowiązująca do 31 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna