Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2019

Dotyczy dokumentu:
o wszczęciu postępowania administracyjnego/Wody Polskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść odpowiedzi"

04.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Odbiór odpadów komunalnych - informacja LPGK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszotarach: Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego z funkcją ograniczania stref skażeń ekologicznych na wyposażenie OSP Rzeszotary
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania i odpowiedzi - 03.06.2019"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RAPORT O STANIE GMINY MIŁKOWICE za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RAPORT O STANIE GMINY MIŁKOWICE za 2018 rok
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RAPORT O STANIE GMINY MIŁKOWICE za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkoły Podstawowej w Miłkowicach oraz Rzeszotarach w celu realizacji projektu pn.„Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

31.05.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł - za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2020 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2020 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Jakuszów o mocy do 27 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr 304/3, 304/6 w obrębie Jakuszów gmina Miłkowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna