Rejestr zmian w biuletynie

31.05.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł - za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2020 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2020 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Jakuszów o mocy do 27 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr 304/3, 304/6 w obrębie Jakuszów gmina Miłkowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść dokumentu

28.05.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkoły Podstawowej w Miłkowicach oraz Rzeszotarach w celu realizacji projektu pn.„Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta zbiorczego zestawienia ofert"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu GMINY MIŁKOWICE + Sprawozdania łączne Gminy Miłkowice za 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian w funduszu jednostki - korekta zdnia 20.05.2019"
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wyniki wyborów do PE z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wyborów do PE z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwód nr 6 - Ulesie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wyborów do PE z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwód nr 6 - Ulesie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkoły Podstawowej w Miłkowicach oraz Rzeszotarach w celu realizacji projektu pn.„Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wyborów do PE z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna