Rejestr zmian w biuletynie

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Uwaga! Przerwa w dostawie wody - Gniewomirowice, Goślinów, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, Dobrzejów, Ulesie, Lipce - 11-14.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcieuwag.doc" na "ZAŁĄCZNIK NR 3 - ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "– Zmiana Studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice " na"ZAŁĄCZNIK NR 1"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO" na "ZAŁĄCZNIK NR 2 - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZAŁĄCZNIK NR 1.zip" na "– ZmianaStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyMiłkowice "
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna