Rejestr zmian w biuletynie

17.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 27 sesji Rady Gminy oraz posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBSZAR A.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBSZAR B.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza 2 ZMPZM MIŁKOWICE Tekst 08 XI 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.zatw-Miłkowice Obszar A i B.doc"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZASADNIENIE zmiana planu Obszar A i obszar B.doc"

15.11.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść dokumentu

14.11.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie włączenia lokalu nr 2 położonego w Siedliskach nr 90 (59-222 Miłkowice) w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-AB.7840.1.99.2016.WW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna