Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2018

Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 31 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę i użyczenie nieruchomości komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie producenta rolnego nie posiadającegowłasnej dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcjirolnej (do wyliczeń szkód na podstawie danych Instytutu EkonomikiRolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB)."
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie producenta rolnego posiadającegopełną dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcjirolnej (księgi rachunkowe, inna ewidencja lub kompletne dokumentypotwierdzające uzyskiwane plony i ceny, które przedłożone zostanąkomisji bez wezwania w dniu lustracji)."

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna