Rejestr zmian w biuletynie

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Jolanta Szeszko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rzeszotary
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miłkowice wotum zaufania za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ewidencja mienia gminnego grunty rowy i drogi zdziałami 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ewidencja mienia gminnego grunty rowy i drogi zdziałami 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości na sprzedaż
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Imienne wykazy głosowań - sesja z dnia 18.06.2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna