Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Władze gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz stanowisk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 48
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie danych adresowychzamawiającego"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"

29.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I Etap – budowa punktu bibliotecznego” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Miłkowice dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z51_2018_zal2.doc"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Miłkowice dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z51_2018_zal2.doc
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu licytacja elektroniczna1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o zamówieniu licytacjaelektroniczna.pdf

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłkowice za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 49 sesji Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rzeszotary
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie – Gniewomirowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.06.2018

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 96 o. Jezierzany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznikido ogłoszenia Zał od 1-6 .doc
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Inormacja dla Wykonawców.odt
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki do ogłoszenia Zał od 1-6 .doc"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dla Wykonawców.odt"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu licytacjaelektroniczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inormacja dla Wykonawców.odt"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznikido ogłoszenia Zał od 1-6 .doc"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowa.rtf-1.rtf"
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05 Przedmiar Etap I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 Specyfikacje techniczne.zip"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02 Projekt wykonawczy.zip"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04 Warunki, uzgodnienia.zip"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna