Rejestr zmian w biuletynie

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU W 2018R
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wynikach konkursu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 43
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miłkowicach na realizację zadania publicznego: „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie prawa oświatowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz regulaminu jej pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU W 2018R
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU W 2018R
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista ofert spełniających kryteria formalne wkonkursie ofert na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kulturyfizycznej i sportu w gminie Miłkowice"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania - pakiety.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA"

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU !!!!
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DEKLARACJA
Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU !!!!
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI - dotyczy tylkoWspólnot Mieszkaniowych
Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU !!!!
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU !!!!
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik do deklaracji odpady 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU !!!!
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór deklaracji odpady 2018.pdf"

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna