Rejestr zmian w biuletynie

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzeszotary w rejonie ul. Legnickiej na działkach nr 564/3, 564/5, 565/1, 566/1.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzeszotary w rejonie ul. Legnickiej na działkach nr 564/3, 564/5, 565/1, 566/1.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji CENTRUMLOGISTYCZNE DINO 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzeszotary w rejonie ul. Legnickiej na działkach nr 564/3, 564/5, 565/1, 566/1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji CENTRUMLOGISTYCZNE DINO 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzeszotary w rejonie ul. Legnickiej na działkach nr 564/3, 564/5, 565/1, 566/1.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych w gminie Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego- 25.09.2017"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony załącznik ofertowy"

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna