Rejestr zmian w biuletynie

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany formularzy podatkowych od 1 lipca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do informacji - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do informacji - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do informacji - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do deklaracji - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do deklaracji - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o gruntach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do informacji - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do informacji - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do informacji - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do deklaracji - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do deklaracji - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nieruchomościach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do informacji - podatek odnieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do informacji - podatek odnieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do informacji - podatek odnieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja podatek od nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do deklaracji - podatek odnieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do deklaracji - podatek odnieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego - składająosoby fizyczne
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od nieruchomości -składają osoby prawne
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny - składają osobyprawne
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny - składają osobyprawne
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od nieruchomości -składają osoby fizyczne
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego - składająosoby fizyczne
Dotyczy dokumentu:
Imienne wykazy głosowań - sesja z dnia 28.06.2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznikHarmonogram_udzielania_wsparcia_SP_Rzeszotary-aktualizacja_01-04-2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Harmonogram_udzielania_wsparcia_SP_Rzeszotary-aktualizacja_01-04-2019-obrócony.pdf"

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie OKW Nr 64 w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Krajowej Rady Izb Rolniczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 9 sesji Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Jolanta Szeszko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rzeszotary
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miłkowice wotum zaufania za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna