Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm świadczących usługi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIEOPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCICIEKŁYCH-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm świadczących usługi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz firm świadczących usługi w zakresieopróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm świadczących usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm świadczących usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do ewidencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Deklaracja obowiązująca do 31 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram obowiązujący od sierpnia 2016 do grudnia 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogramy odbioru odpadów na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogramy odbioru odpadów na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram rozstawiania pojemników na Gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogramy odbioru odpadów - I półrocze 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogramy odbioru odpadów - II półrocze 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja obowiązująca do 31 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WZÓR DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna