Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w Siedliskach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o zamknięciu licytacji"
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej – plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 STWiORB Dobrzejów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej – plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04 STWiOBR Jakuszów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej – plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05 Przedmiar Dobrzejów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej – plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06 Przedmiar Jakuszów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej – plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Oswiadczenie_nr_1_dla_rolnikow_nie_posiadajacych_dokumentacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Oswiadczenie_nr_2_dla_rolnikow_posiadajacych_pelna_dokumentacje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek-13062018093907.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zadaniu: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Kolejarz Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie z 19a-02072019093048.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Kolejarz Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Kolejarz Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna