Rejestr zmian w biuletynie

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany formularzy podatkowych od 1 lipca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do informacji - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do informacji - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do informacji - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do deklaracji - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do deklaracji - podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o gruntach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do informacji - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do informacji - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do informacji - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do deklaracji - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do deklaracji - podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nieruchomościach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do informacji - podatek odnieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do informacji - podatek odnieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do informacji - podatek odnieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja podatek od nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do deklaracji - podatek odnieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 do deklaracji - podatek odnieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego - składająosoby fizyczne
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od nieruchomości -składają osoby prawne
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny - składają osobyprawne
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny - składają osobyprawne
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od nieruchomości -składają osoby fizyczne
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego - składająosoby fizyczne
Dotyczy dokumentu:
Imienne wykazy głosowań - sesja z dnia 28.06.2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznikHarmonogram_udzielania_wsparcia_SP_Rzeszotary-aktualizacja_01-04-2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Harmonogram_udzielania_wsparcia_SP_Rzeszotary-aktualizacja_01-04-2019-obrócony.pdf"

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie OKW Nr 64 w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Krajowej Rady Izb Rolniczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 9 sesji Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Jolanta Szeszko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rzeszotary
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miłkowice wotum zaufania za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna