Rejestr zmian w biuletynie

10.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 Formularz ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projket umowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ-1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2-5.odt"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE. Wykonawcy.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary robót.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa projekt.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaproszenie do składania ofert
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja RODO.odt
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz ofertowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Marta Pigulska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna