Rejestr zmian w biuletynie

13.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji - przedszkole niepubliczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym i należności pracowniczych zwiazanych z warunkami pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 49
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 Formularz ofertowy po zmianie - zał nr1Rz-1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja RODO.odt"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa w Miłkowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 Formularz ofertowy- po zmianie - zał nr 1.odt"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa w Miłkowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja RODO.odt"

12.07.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Miłkowice w sprawie podziału Gminy Miłkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania - pakiety.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup nowego samochody ratowniczo – gaśniczego typu średniego z funkcją ograniczania stref skażeń ekologicznych na wyposażenie OSP Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.07.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Miłkowice Proletariacka opis robót częściaktualizacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar odcinek nr 1 aktualizacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar odcinek nr 2 aktualizacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania i odpowiedzi.docx"
Dotyczy dokumentu:
Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana opisu przedmiotu zamówienia.odt"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna