Rejestr zmian w biuletynie

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Usługa ubezpieczenia Gminy Miłkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MODYFIKACJA ODPOWIEDZI UDZIELONYCH W DNIACH24.05.2017R. ORAZ 25.05.2017R. ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE W DNIU26.05.2017R"

25.05.2017

Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielania na obszarze Gminy Miłkowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Gniewomirowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt." SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Usługa ubezpieczenia Gminy Miłkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW -2017.05.25"
Dotyczy dokumentu:
Usługa ubezpieczenia Gminy Miłkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 18 do SIWZ - Informacje do ocenyryzyka_Urząd Gminy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Usługa ubezpieczenia Gminy Miłkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 21 do SIWZ - Informacje do ocenyryzyka_GOZ Miłkowice.DOC"
Dotyczy dokumentu:
Usługa ubezpieczenia Gminy Miłkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 22 do SIWZ - Informacje do ocenyryzyka_GOKIS Miłkowice.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł - za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Gniewomirowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Gniewomirowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługa ubezpieczenia Gminy Miłkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"
Dotyczy dokumentu:
Usługa ubezpieczenia Gminy Miłkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW -2017.05.24"

22.05.2017

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna