Rejestr zmian w biuletynie

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał A2 - wykaz zab nieruchomych wpisanych dorejestru zab..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał B - ewidencja zabytków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał C - stanowiska archeologiczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 spis treści - Uwarunkowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 Uwarunkowania - Tekst studium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 spis treści - Kierunki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 Kierunki - Tekst studium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 Synteza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kierunki zagospodarowania przestrzennego --rysunekstudium.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza - rysunek.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uwarunkowania - rysunek studium.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał A1 - wykaz zab archeo wpisanych do rejestruzab..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm świadczących usługi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIEOPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCICIEKŁYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm świadczących usługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz firm świadczących usługi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz firm świadczących usługi w zakresieopróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna