Rejestr zmian w biuletynie

28.03.2018

Dotyczy dokumentu:
wykaz z dnia 28.03.2018 r. nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór odpadów komunalnych - informacja LPGK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miłkowicach na realizację zadania publicznego: „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018- 2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłkowice na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z29_2018_1.xls"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z29_2018_2.xls"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłkowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji na okoliczność strat spowodowanych pożarem budynku mieszkalnego w miejscowości Jakuszów nr 48
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna