Rejestr zmian w biuletynie

04.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup oraz sukcesywna dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek ( tusze , tonery) oraz druków do siedziby Zamawiającego jak również do siedziby podległych jednostek organizacyjnych z podziałem na zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Zakup oraz sukcesywna dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek ( tusze , tonery) oraz druków do siedziby Zamawiającego jak również do siedziby podległych jednostek organizacyjnych z podziałem na zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Zakup oraz sukcesywna dostawa środków czystości oraz higieny na potrzeby Zamawiającego oraz podległych jednostek organizacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Zakup oraz sukcesywna dostawa środków czystości oraz higieny na potrzeby Zamawiającego oraz podległych jednostek organizacyjnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik formularz
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ustny nieograniczony na sprzedaż działki komunalnej położonej w Rzeszotarach nr 564/3 w podstrefie LSSE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXIX/229/2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/228/2016 w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2017

Dotyczy dokumentu:
NOWY HARMONOGRAM - obowiązujący od stycznia 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NOWY HARMONOGRAM - obowiązujący od stycznia 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Miłkowice"
Dotyczy dokumentu:
NOWY HARMONOGRAM - obowiązujący od stycznia 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Studnica"
Dotyczy dokumentu:
NOWY HARMONOGRAM - obowiązujący od stycznia 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Studnica.pdf
Dotyczy dokumentu:
NOWY HARMONOGRAM - obowiązujący od stycznia 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Miłkowice.pdf

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna