Rejestr zmian w biuletynie

01.06.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Gniewomirowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Bezpłatnego Systemu Powiadamiania SMS.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał A1 - wykaz zab archeo wpisanych do rejestruzab..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał A2 - wykaz zab nieruchomych wpisanych dorejestru zab..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał B - ewidencja zabytków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał C - stanowiska archeologiczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.05.2017

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Usługa ubezpieczenia Gminy Miłkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MODYFIKACJA ODPOWIEDZI UDZIELONEJ W DNIU25.05.2017R. W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGUNIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY MIŁKOWICE ORAZPODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - 29.05.2017"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna