Rejestr zmian w biuletynie

06.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowę drogi gminnej nr 104472D Ulesie - Gniewomirowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o zamknięciu licytacji"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I – odcinek przy ul. Górnej, Etap II – odcinek przy ul. Kościelnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09 Pozwolenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I – odcinek przy ul. Górnej, Etap II – odcinek przy ul. Kościelnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w obrębie Miłkowice oznaczonej numerem ewidencyjnym 398/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w obrębie Miłkowice oznaczonej numerem ewidencyjnym 398/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekształcenia lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice na lokal socjalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice na lokal komunalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna