Rejestr zmian w biuletynie

24.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: „Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej na mienie komunalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna