Rejestr zmian w biuletynie

10.12.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2019 ROKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2019 ROKU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_oferty.doc"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór _ sprawozdanie.doc"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłkowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wieloleniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wieloleniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa w Miłkowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły podstawowej w Miłkowicach przy ul. Wojska Polskiego 75
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna