Rejestr zmian w biuletynie

12.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. techniczno-eksploatacyjnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz firm zbierających zużyty sprzętelektryczny i elektroniczny.docx
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Jezierzany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz firm zbierających zużyty sprzętelektryczny i elektroniczny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o osiągniętych przez Gminę Miłkowice poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miłkowice zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 4 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna