Rejestr zmian w biuletynie

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu z lasu gminnego położonego na terenie miejscowości Miłkowice dz. nr 248/11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłkowice za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 35 sesji Rady Gminy oraz posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY MIŁKOWICE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINYMIŁKOWICE"
Dotyczy dokumentu:
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY MIŁKOWICE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINYMIŁKOWICE
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt." SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW. Część 1)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt." SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW. Część 1)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt." SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW. Część 1)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna