Rejestr zmian w biuletynie

26.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości na sprzedaż
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
z dnia 26-10-2016r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w uzytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Umowa projekt ZUD zał nr 2.doc
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy - zał nr 1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie zał nr 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Umowa projekt ZUD zał nr 3.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz ofertowy - zał nr 1.doc
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Szkolno Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa opału dla Urzędu Gminy Miłkowice, świetlic wiejskich oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa opału dla Urzędu Gminy Miłkowice, świetlic wiejskich oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna