Rejestr zmian w biuletynie

26.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Miłkowice
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Miłkowice– 1 STYCZEŃ 2016
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz stanowisk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz stanowisk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds.księgowości budżetowej i rozliczeń VAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NUMER KONTA DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej - stan maj2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr_dzialalnosci_regulowanej - stan czerwiec2013.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr_dzialalnosci_regulowanej - stan listopada2014.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Miłkowice dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GNIEWOMIROWICACH - spotkanie dla mieszkańców wsi Gniewomirowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 - [24.01.2017]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 - [24.01.2017]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 - [24.01.2017]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 - [24.01.2017]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 - [24.01.2017]
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR stan na 31.12.2016r."

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna