Rejestr zmian w biuletynie

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z130_2017_1.xls
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2018, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 39
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Wykonanie otworu nr I w utworach trzeciorzędowych w Jezierzanach dla wodociągów komunalnych” w ramach realizacji przedsięwzięcia budowa ujęcia wody w Jezierzanach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ.doc
Dotyczy dokumentu:
„Wykonanie otworu nr I w utworach trzeciorzędowych w Jezierzanach dla wodociągów komunalnych” w ramach realizacji przedsięwzięcia budowa ujęcia wody w Jezierzanach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.doc"

13.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 40 (wyjazdowej) sesji Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 40 (wyjazdowej) sesji Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna