Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Miłkowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbiórka budynku auli w miejscowości Ulesie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. techniczno-eksploatacyjnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wynikach konkursu"

24.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. techniczno-eksploatacyjnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymogi formalne"
Dotyczy dokumentu:
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "analiza za 2017 rok"

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna