Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie OKW Nr 64 w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Krajowej Rady Izb Rolniczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 9 sesji Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Jolanta Szeszko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Katarzyna Józefowicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rzeszotary
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miłkowice wotum zaufania za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ewidencja mienia gminnego grunty rowy i drogi zdziałami 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ewidencja mienia gminnego grunty rowy i drogi zdziałami 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości na sprzedaż
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna