Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Szczegółowy sposub i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów"

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna