Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykaz firm świadczących usługi do katalogu Nieczystości ciekłe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zgłoszenie do ewidencji do katalogu Nieczystości ciekłe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z katalogu Gospodarka Odpadami Komunalnymi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych do katalogu Nieczystości ciekłe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nieczystości ciekłe do katalogu Gospodarka Odpadami Komunalnymi w menu przedmiotowym

08.05.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Deklaracje w menu przedmiotowym (nowa nazwa DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Harmonogramy odbioru odpadów w menu przedmiotowym (nowa nazwa HARMONOGRAMY odbioru odpadów)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Deklaracje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Gospodarka Odpadami Komunalnymi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Harmonogramy odbioru odpadów w menu przedmiotowym

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ...następna