Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze SEKRETARZA GMINY MIŁKOWICE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. techniczno-eksploatacyjnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze SEKRETARZA GMINY MIŁKOWICE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z53_2018.doc
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Miłkowice dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonegow obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania nazw ulic położonych w Gniewomirowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna