Rejestr zmian w biuletynie

12.07.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie: przyznania Medalu „Zasłużony dla Gminy Miłkowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: powołania Komisji Rady Gminy Miłkowice w celu zaopiniowania wniosku o nadanie medalu „Zasłużony dla Gminy Miłkowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, gmina Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gniewomirowice – MPZP GNIEWOMIROWICE II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miłkowice na lata 2017-2021"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
z dnia 28-06-2017 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
z dnia 12-07-2017 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.07.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie włączenia lokalu nr 1 położonego w Siedliskach nr 90, 59-222 Miłkowice w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-PP.746.31.2017.WJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna