Rejestr zmian w biuletynie

15.11.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść dokumentu

14.11.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie włączenia lokalu nr 2 położonego w Siedliskach nr 90 (59-222 Miłkowice) w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-AB.7840.1.99.2016.WW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Dostawa do siedziby Zamawiającego urn wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1. Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa do siedziby Zamawiającego urn wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa do siedziby Zamawiającego urn wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wraz z załącznikami ponizej progówunijnych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na 2017rok - po poprawkach.doc
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na 2017rok - po poprawkach.doc"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ wraz z załącznikami ponizej progówunijnych.doc
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa kurnika o obsadzie 158,76 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 296/2 w miejscowości Siedliska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna