Rejestr zmian w biuletynie

21.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds.księgowości budżetowej i rozliczeń VAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o wynikach naboru
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds.księgowości budżetowej i rozliczeń VAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2017, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds.księgowości budżetowej i rozliczeń VAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o wynikach naboru
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds.księgowości budżetowej i rozliczeń VAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2017, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds.księgowości budżetowej i rozliczeń VAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds.księgowości budżetowej i rozliczeń VAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista kandydatów spełniających wymaganiaformalne"

17.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 27 sesji Rady Gminy oraz posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBSZAR A.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBSZAR B.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza 2 ZMPZM MIŁKOWICE Tekst 08 XI 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.zatw-Miłkowice Obszar A i B.doc"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZASADNIENIE zmiana planu Obszar A i obszar B.doc"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna