Rejestr zmian w biuletynie

20.07.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych położonych w miejscowościach Rzeszotary i Siedliska w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup nowego samochody ratowniczo – gaśniczego typu średniego z funkcją ograniczania stref skażeń ekologicznych na wyposażenie OSP Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Przebudowa gazociągu relacji Kotowice-Zasuwa Rozdzielcza Lw/E ..."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt umowy.rtf"
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt umowy po zmianie.rtf

19.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z78_2018_2.xls"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z78_2018_3.xls"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z78_2018_3a.xls"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z78_2018_1.xls"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o zamknięciu licytacji"
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu, oddania w użytkowanie lub użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna