Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia statutu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach przy ul. Wojska Polskiego 75
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02 Zawiadomienie o wyborze oferty.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Miłkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za pierwsze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 września 2018 - dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 września 2018 - dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 564/12 obręb Rzeszotary podstrefa LSSE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8 SSE Reszotary I przetarg.pdf
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 564/12 obręb Rzeszotary podstrefa LSSE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze SEKRETARZA GMINY MIŁKOWICE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze SEKRETARZA GMINY MIŁKOWICE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Pątnówek - Bobrów, gmina Miłkowice, MPZP Pątnówek - Bobrów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Miłkowice, gmina Miłkowice, MPZP Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gniewomirowice, gmina Miłkowice, MPZP Gniewomirowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Dobrzejów, gmina Miłkowice, MPZP Dobrzejów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Grzymalin, gmina Miłkowice, MPZP Grzymalin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jezierzany, gmina Miłkowice, MPZP Jezierzany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jezierzany, gmina Miłkowice, MPZP Jezierzany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice, MPZP Lipce – cmentarz komunalny dla miasta Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna