Rejestr zmian w biuletynie

04.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty, zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty, zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o ochronie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustawa o ochronie danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Ludności, USC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 47
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 46
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 45
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Powiatu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gniewomirowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł - za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
test 2018.05.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goślinów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goślinów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja Ludności, USC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna