Rejestr zmian w biuletynie

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Uwaga! Przerwa w dostawie wody - Gniewomirowice, Goślinów, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, Dobrzejów, Ulesie, Lipce - 11-14.06.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcieuwag.doc" na "ZAŁĄCZNIK NR 3 - ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "– Zmiana Studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice " na"ZAŁĄCZNIK NR 1"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO" na "ZAŁĄCZNIK NR 2 - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO"
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZAŁĄCZNIK NR 1.zip" na "– ZmianaStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyMiłkowice "
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna