Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02 STWiOR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01 Projekt B-W.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Pełna treść dokumentu" na"UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA"

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Ulesie i Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Ulesie-Lipce)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie w sprawie uwag złożonych doprojektu MPZP Ulesie-Lipce"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna