Rejestr zmian w biuletynie

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o terminach szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 52
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 51
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Władze gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o 53 sesji Rady Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PONOWNY WYBÓR ORAZ ZAWIADOMIENIE O WYBORZENAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000EURO"
Dotyczy dokumentu:
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice na rok szkolny 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I etap – budowa punktu bibliotecznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miłkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Miłkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia statutu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia statutu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miłkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna