Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Sołeckiej sołectwa Gniewomirowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Józefa Zawisza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radna Józefa Zawisza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja - Radny Zdzisław Musiał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ STOWARZYSZENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ULESIE Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna