Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zgłoszenie do ewidencji do katalogu Nieczystości ciekłe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z katalogu Gospodarka Odpadami Komunalnymi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych do katalogu Nieczystości ciekłe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nieczystości ciekłe do katalogu Gospodarka Odpadami Komunalnymi w menu przedmiotowym

08.05.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Deklaracje w menu przedmiotowym (nowa nazwa DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Harmonogramy odbioru odpadów w menu przedmiotowym (nowa nazwa HARMONOGRAMY odbioru odpadów)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Deklaracje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Gospodarka Odpadami Komunalnymi Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum do katalogu Harmonogramy odbioru odpadów w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Harmonogramy w menu przedmiotowym (nowa nazwa Harmonogramy odbioru odpadów)

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ...następna