Łukasz Czubak

Dawne stanowisko
Kierownik Wydziału Zasobów Komunalnych, Opłat i Podatków