Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2012 14:49 89/2010 w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
02.05.2012 10:34 87/2010 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miłkowice
25.11.2011 11:22 86/2010 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej
27.04.2012 14:09 85/2010 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
05.06.2012 14:33 84/2010 w sprawie ustalenia zasad przejmowania urządzeń wodociągowych przez Gminę Miłkowice
17.01.2011 11:09 83/2010 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2010
25.11.2011 11:12 82/2010 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej
28.12.2010 15:27 81/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
20.12.2010 09:37 80/2010 w sprawie: powierzenia spraw sekretarzowi gminy
27.12.2010 10:24 79/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
27.12.2010 10:22 78/2010 w sprawie: regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych
22.12.2010 13:28 77/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Miłkowice w 2010r.
22.12.2010 13:24 76/2010 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego ,zastępcy Komisarza Spisowego i Lidera dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Miłkowice
01.12.2010 10:13 75/2010 w sprawie: powołania Lidera Gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Miłkowice
22.12.2010 13:18 74/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
22.11.2010 14:36 73/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
05.06.2012 10:48 72/2010 w sprawie wysokości opłat za rozmowy telefoniczne przeprowadzane ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Miłkowice
17.11.2010 08:35 71/2010 w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice
17.11.2010 08:30 70/2010 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2011
02.11.2010 14:30 69/2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
04.11.2010 15:15 67/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
29.10.2010 14:25 66/2010 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa nawierzchni ul. 22 Lipca w Miłkowicach.
04.11.2010 15:09 65/2010 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2010
29.10.2010 14:15 64/2010 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Remont drogi w Gniewomirowicach
15.10.2010 12:48 63/2010 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
15.10.2010 13:02 62/2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw ustalania i szacowania strat spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu na Gminie Miłkowice w dniach od 28 września 2010r. do 1 października 2010r.
08.10.2010 10:06 61/2010 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2010
11.06.2012 12:19 60/2010 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność gminy Miłkowice
15.10.2010 12:56 59/2010 w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Milkowice w celu wyboru sołtysa i rad sołeckich.
04.10.2010 14:19 58/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010

1 2 3 następna