Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2019 10:03 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż SAMOCHODU SPECJALNEGO MERCEDES-BENZ
17.10.2019 09:25 trzeci przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz o numerze rejestracyjnym WWG 6384, rok produkcji 1989 z jednostki OSP Ulesie
02.10.2019 13:37 drugi przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz o numerze rejestracyjnym WWG 6384, rok produkcji 1989 z jednostki OSP Ulesie
02.10.2019 12:26 Drugi przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz
18.09.2019 11:10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż SAMOCHODU SPECJALNEGO MERCEDES-BENZ
16.09.2019 14:39 WR.ZUZ.1.421.218.2019.EB Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
13.09.2019 14:21 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO marki JELCZ 005
05.09.2019 10:49 Zbiórka elektrośmieci - 24.09.2019
05.08.2019 10:38 Wapnowanie gleb
23.07.2019 10:13 Informacja o opracowaniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska przed hałasem w związku z realizacją przez firmę EKKOM Sp. z o.o. opracowania pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego" wykonywanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
05.07.2019 08:53 Informacja o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 855/VI/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych do przedmiotowego projektu dokumentu
19.06.2019 13:40 Nieodpłatna pomoc prawna; Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
05.06.2019 12:27 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego/Wody Polskie
24.05.2019 13:53 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego/Wody Polskie
18.03.2019 14:05 Informacja o przystąpieniu do opracowania Projektu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych woj. dolnośląskiego
20.02.2019 11:14 ULOTKA UWAGA GOSPODARZU
26.09.2018 10:16 ULOTKA Bez smogu - nowe przepisy, które dotyczą Ciebie!
20.07.2018 12:48 IF-AB.7840.5.107.2018.EDT Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Przebudowa gazociągu relacji Kotowice-Zasuwa Rozdzielcza Lw/E ..."
04.07.2018 13:26 Ogłoszenie dotyczy: taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
07.06.2018 14:44 Uwaga! Przerwa w dostawie wody - Gniewomirowice, Goślinów, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, Dobrzejów, Ulesie, Lipce - 11-14.06.2017
04.06.2018 13:55 AS.6740.257.4.2018.KG Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
29.05.2018 15:29 AS.6740.127.5.2018.ZK Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
28.05.2018 09:35 AS.602.1.1.2018 Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Powiatu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego
12.04.2018 09:24 Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
21.02.2018 14:23 Ogłoszenie o zebraniu dot. gazyfikacji miejscowości Miłkowice i Siedliska
10.01.2018 15:19 AS.602.1.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"
04.12.2017 13:12 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
25.10.2017 12:03 Perspektywa pracy w wojsku - ogłoszenie WKU w Głogowie
19.10.2017 14:37 Konsultacje z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w §2 ust. 1 Uchwały Nr LVI/313/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
11.10.2017 12:04 4327/V/17 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r.

1 2 3 4 5 6 następna