Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2017 12:42 Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu z lasu gminnego położonego na terenie miejscowości Miłkowice dz. nr 248/11
14.06.2017 13:10 SKO/OS-414/19/2017 Obwieszczenie SKO w Legnicy z dnia 12.06.2017
07.06.2017 13:54 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r.
24.05.2017 10:12 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Gniewomirowice
31.03.2017 14:02 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miłkowice na lata 2017-2024
28.03.2017 10:12 Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu z lasu gminnego położonego na terenie miejscowości Miłkowice dz. nr 248/11
06.03.2017 13:59 Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu z lasu gminnego położonego na terenie miejscowości Miłkowice dz. nr 248/11
24.02.2017 11:01 Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu z lasu gminnego położonego na terenie miejscowości Miłkowice dz. nr 248/11
24.02.2017 09:28 AS.6740.805.5.2016 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenai na budowę
24.01.2017 10:21 BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GNIEWOMIROWICACH - spotkanie dla mieszkańców wsi Gniewomirowice
19.01.2017 13:31 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU MARKI AUTOSAN
12.01.2017 15:09 AS.6740.805.1.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
16.12.2016 09:00 IF-AB.7840.1.117.2016.MN Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-AB.7840.1.117.2016.MN
14.11.2016 09:15 IF-AB.7840.1.99.2016.WW Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-AB.7840.1.99.2016.WW
24.10.2016 14:40 Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
27.09.2016 12:08 Ogłoszenie Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
17.08.2016 13:21 SKO/OS-414/50/2016 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy
12.08.2016 12:32 IF-PP.746.39.2016.JW Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
03.08.2016 12:58 IRT/PR.426-68/2320/16 Obwieszcze Marszałka Województwa Dolnośląskiego - IRT/PR.426-68/2320/16
22.06.2016 12:57 IF-PP.746.26.2016.GM2 Obwieszcze Marszałka Województwa Dolnośląskiego - IF-PP.746.26.2016.GM2
14.06.2016 13:23 IF-PP.746.39.2016.WJ Obwieszcze Marszałka Województwa Dolnośląskiego - IF-PP.746.39.2016.WJ
08.06.2016 11:19 IRT/PR.426-49/1679/16 Obwieszcze Marszałka Województwa Dolnośląskiego - IRT/PR.426-49/1679/16
07.06.2016 12:50 IRT/PR.426-47/1677/16 Obwieszcze Marszałka Województwa Dolnośląskiego - IRT/PR.426-47/1677/16
01.06.2016 14:12 IF-PP.746.16.2016.WJ Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-PP.746.16.2016.WJ
31.05.2016 15:05 Ogłoszenie Informacja o udzielonych ulgach i umorzeniach w zakresie opłaty adiacenckiej za 2015r.
06.05.2016 14:05 Zebranie poświęcone gazyfikacji - Goślinów - 13.05.2016
28.04.2016 14:20 IF-PP.746.26.2016.GM2 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miłkowice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice ..."
22.04.2016 14:05 Ostateczna wersja projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Kochlice
11.04.2016 15:04 IF.AB.7820.38.2015.MT Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o zmianie decyzji dot. inwestycji drogowej "Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 4: ...""
29.03.2016 14:21 IF-PP.746.16.2016.WJ Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Andrzeja Stańkowskiego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego...

1 2 3 4 5 6 następna