Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2018 09:24 Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
21.02.2018 14:23 Ogłoszenie o zebraniu dot. gazyfikacji miejscowości Miłkowice i Siedliska
10.01.2018 15:19 AS.602.1.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"
04.12.2017 13:12 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
25.10.2017 12:03 Perspektywa pracy w wojsku - ogłoszenie WKU w Głogowie
19.10.2017 14:37 Konsultacje z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w §2 ust. 1 Uchwały Nr LVI/313/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
11.10.2017 12:04 4327/V/17 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r.
19.09.2017 15:55 Jesienne prace polowe pod nadzorem
11.09.2017 10:03 IF-PP.746.31.2017.WJ Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-PP.746.31.2017.WJ
17.08.2017 12:11 ZMIANA NAZWY ULIC W MIEJSCOWOŚCI MIŁKOWICE
17.08.2017 12:09 HK.5321.1.19.2017.TD.6943 Bieżąca ocena jakości wody - Jezierzany
07.08.2017 11:52 Projekt pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim"
31.07.2017 11:58 SKO/OS-414/19/2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO w sprawie odwołania Piotra Fiedorka
28.07.2017 13:29 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017
11.07.2017 15:18 IF-PP.746.31.2017.WJ Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-PP.746.31.2017.WJ
29.06.2017 14:55 SKO/OS-414/20/2017 Obwieszczenie SKO w Legnicy z dnia 26.06.2017
21.06.2017 12:42 Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu z lasu gminnego położonego na terenie miejscowości Miłkowice dz. nr 248/11
14.06.2017 13:10 SKO/OS-414/19/2017 Obwieszczenie SKO w Legnicy z dnia 12.06.2017
07.06.2017 13:54 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r.
24.05.2017 10:12 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Gniewomirowice
31.03.2017 14:02 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miłkowice na lata 2017-2024
28.03.2017 10:12 Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu z lasu gminnego położonego na terenie miejscowości Miłkowice dz. nr 248/11
06.03.2017 13:59 Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu z lasu gminnego położonego na terenie miejscowości Miłkowice dz. nr 248/11
24.02.2017 11:01 Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu z lasu gminnego położonego na terenie miejscowości Miłkowice dz. nr 248/11
24.02.2017 09:28 AS.6740.805.5.2016 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenai na budowę
24.01.2017 10:21 BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GNIEWOMIROWICACH - spotkanie dla mieszkańców wsi Gniewomirowice
19.01.2017 13:31 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU MARKI AUTOSAN
12.01.2017 15:09 AS.6740.805.1.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
16.12.2016 09:00 IF-AB.7840.1.117.2016.MN Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-AB.7840.1.117.2016.MN
14.11.2016 09:15 IF-AB.7840.1.99.2016.WW Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-AB.7840.1.99.2016.WW

1 2 3 4 5 6 następna