Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2012 15:26 74/2009 w sprawie wprowadzenia Regulamiu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek samorządowym Gminy Miłkowice
13.07.2011 14:56 73/2009 w sprawie: zmian do regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Miłkowice
11.01.2010 10:57 72/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2009
11.01.2010 10:51 71/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009
17.12.2009 15:11 70/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2009
17.12.2009 15:01 69/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Miłkowice w 2009r
17.12.2009 15:32 68/2009 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy
17.12.2009 15:37 67/2009 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
03.12.2009 08:52 66/2009 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2010
17.12.2009 15:20 65/2009 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej
16.11.2009 15:10 64/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009
05.11.2009 13:56 63/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2009
08.10.2009 10:22 62/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2009
08.10.2009 10:17 61/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009
22.09.2009 15:13 60/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2009
05.11.2009 13:50 59/2009 W sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa sieci wodociągowej ( tranzytowej) ze wsi Niedźwiedzice do wsi Miłkowice
22.09.2009 14:55 58/2009 w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki związane z Zarządzaniem kryzysowym
09.09.2009 15:24 57/2009 W sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Zmiana sposobu użytkowania zaplecza świetlicy na kotłownię oraz modernizacji instalacji co w Ulesiu
22.09.2009 15:06 56/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu
03.09.2009 12:56 55/2009 W sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa nawierzchni ulicy 22 Lipca w Miłkowicach.
03.09.2009 09:04 54/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009
03.09.2009 08:59 53/2009 w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej
03.09.2009 09:35 52/2009 W sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Miłkowice, ul. Niedźwiedzicka zgodnie z dokumentacją projektową
03.09.2009 09:33 51/2009 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku
03.09.2009 09:18 50/2009 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za I półrocze 2009 roku
05.11.2009 11:55 49/2009 Zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Miłkowice nr 26/2006 z dnia 10 marca 2006r. Zmienione Zarządzeniem Wójta Gminy Miłkowice nr 54/2006 z dnia 15 września 2006r.
11.08.2009 15:45 48/2009 W sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2009 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 13 lipca 2009r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont świetlicy wiejskiej Miłkowicach.
05.08.2009 08:48 47/2009 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Miłkowice
03.09.2009 08:38 46/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009
12.08.2009 09:04 45/2009 w sprawie realizacji Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr XXXVIII/207/2009 z dnia 09 czerwca 2009r. dotyczącej wykonania ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim.

1 2 3 następna