Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2012 09:48 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2011 roku
28.03.2012 14:12 Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat udzielonych w roku 2011
14.09.2011 14:58 Zwrot podatku akcyzowego
01.06.2011 14:23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł wraz ze wskazaniem przyczyny umorzenia.
18.11.2010 13:14 LV/301/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości na 2011 rok
18.11.2010 13:09 LV/300/2010 w sprawie zwolnień w podatkach od nieruchomości
21.10.2010 09:47 LV/302/2010 w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
30.06.2010 14:08 wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,którym w roku 2009 w zakresie podatków i opłat udzielono ulg,odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł.
02.03.2009 13:50 XVII/76/2007 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
26.11.2009 22:40 XLIII/242/2009 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
26.11.2008 15:36 XXXI/163/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości.
26.11.2009 22:46 XLIII/236/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.
26.11.2009 22:49 XLIII/235/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości.
12.05.2009 15:25 Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat udzielonych w roku 2008.
17.07.2008 16:58 XVII/78/2007 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
02.03.2009 12:54 XVII/77/2007 w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa i określenia inkasenta
17.07.2008 17:00 XVII/75/2007 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości.
26.11.2008 15:37 XXXI/162/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
17.07.2008 17:02 XXIX/175/2005 Uchwała Rady Gminy w Miłkowicach w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
04.06.2008 10:27 wykaz osób prawnych i fizycznych ,którym udzielono pomocy publicznej w 2007 r.w kwocie przewyższającej 500,00 zł
04.06.2008 10:16 wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prwanej,którym w 2007 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg,odroczeń,umorzeń
17.07.2008 14:54 wzory deklaracji zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania