Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.04.2010 08:27 NR II/27/2010 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Miłkowice za 2009 rok.
14.04.2010 10:36 11/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2009 rok
14.04.2010 10:34 10/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2009 rok
26.02.2010 12:12 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Miłkowice za IV kwartał 2009r
05.11.2009 14:17 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Miłkowice za III kwartał 2009r
03.09.2009 11:40 50/2009 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za I półrocze 2009 roku
31.07.2009 08:29 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Miłkowice za II kwartał 2009r
02.03.2009 14:57 5/2009 Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009
02.03.2009 14:35 Nr XXXV/181/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009
02.03.2009 13:24 II-212/2008 Uchwała II Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2009 roku deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Miłkowice na 2009 rok prognozy kwoty długu
02.03.2009 13:18 II-211/2008 Uchwała II Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Miłkowice na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
19.11.2008 09:45 87/2008 Zarządzenie w sprawie projektu budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009