Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2019 08:30 ZOP.IV.6220.5.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn.PV Dobrzejów o mocy do 56 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działcde nr 782/2 w obrębie Dobrzejów.
25.09.2019 08:52 ZOP.IV.6220.6.2019 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : „ Zabudowa fotowoltaiczna na działce nr 1/19, obręb Lipce, gm. Milkowice”.
24.09.2019 08:50 ZOP.IV.6220.4.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn.PV Jakuszow o mocy do 27 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dzialek nr 304/3, 306/6 w obrębie Jakuszów.
11.07.2019 09:02 ZOP.IV.6220.5.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów o mocy do 56 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 782/2 w obrębie Dobrzejów gmina Miłkowice.
31.05.2019 10:00 ZOP.IV.6220.4.2019 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Jakuszów o mocy do 27 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr 304/3, 304/6 w obrębie Jakuszów gmina Miłkowice.
29.05.2019 14:51 ZOP.IV.6220.8.2016 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na realizację przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Jakuszow I” na działce nr 304/2 obręb Jakuszów, gmina Miłkowice na pow. ok 5,9 ha.
17.04.2019 13:11 ZOP.IV.6220.9.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dobrzejów 1 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów
17.04.2019 13:08 ZOP.IV.6220.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dobrzejów 4 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów
21.03.2019 15:40 ZOP.IV.6220.3.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wydobywanie kruszywa Jakuszów II
20.02.2019 14:31 ZOP.IV.6220.8.2016 Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Jakuszów I” na działce nr 304/2 w obrębie Jakuszów
15.02.2019 14:53 ZOP.IV.6220.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dobrzejów 3 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów.
15.02.2019 14:52 ZOP.IV.6220.14.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dobrzejów 6 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów.
15.02.2019 14:51 ZOP.IV.6220.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dobrzejów 2 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów.
15.02.2019 14:49 ZOP.IV.6220.13.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dobrzejów 5 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów.
01.02.2019 13:31 ZOP.IV.6220.15.2018 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat..III Kochlice - Zachód zlokalizowane w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, km.286+336 na terenie gminy Miłkowice dz.nr 262 obręb Kochlice
01.02.2019 13:29 ZOP.IV.6220.15.2018 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat..II Kochlice - Wschód zlokalizowane w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, km.286+336 na terenie gminy Miłkowice dz.nr 262 obręb Kochlice
27.12.2018 13:47 ZOP.IV.6220.8.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Gazociąg Kotowice – zasuwa rozdz.Lw/E – remont ZZU Jezierzany 2 na części działki nr 6/19 w obrębie Ulesie.
19.12.2018 09:31 ZOP.IV.6220.16.2018 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat. III Kochlice Zachód zlokalizowane w pasie drogowym drogi S3 Nowa Sól- Legnica,km 286+336 na terenie gminy Miłkowice dz.nr 262 obręb Kochlice
06.12.2018 13:04 ZOP.IV.6220.15.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat. II Kochlice Wschód zlokalizowane w pasie drogowym drogi S3 Nowa Sól- Legnica,km 65+650 na terenie gminy Miłkowice dz.nr 262 obręb Kochlice.
27.11.2018 16:02 ZOP.IV.6220.2.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Jakuszów 1 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 303/3 w obrębie Jakuszów.
19.11.2018 12:13 ZOP.IV.6220.7.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Jakuszów 6 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 304/6 w obrębie Jakuszów.
19.11.2018 12:12 ZOP.IV.6220.6.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Jakuszów 5 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 304/6 w obrębie Jakuszów.
19.11.2018 12:10 ZOP.IV.6220.5.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Jakuszów 4 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 303/3 w obrębie Jakuszów.
19.11.2018 12:08 ZOP.IV.6220.4.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Jakuszów 3 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 303/3 w obrębie Jakuszów.
19.11.2018 12:04 ZOP.IV.6220.3.2018 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Jakuszów 2 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 303/3 w obrębie Jakuszów.
10.04.2018 13:13 Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi
29.09.2017 12:08 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzj Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzeszotary w rejonie ul. Legnickiej na działkach nr 564/3, 564/5, 565/1, 566/1.
31.07.2017 11:48 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 Mpa w miejscu przejścia przez rzekę Czarna Woda w miejscowości Grzymalin – likwidacja wypłycenia gazociągu na dz. nr 1013,1014/5, 1020/2 w obrębie Grzymalin"
14.04.2017 09:22 ZOP.IV.6220.7.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa „KOCHLICE” na części działki nr 151/26 w obrębie Kochlice
14.04.2017 09:19 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia Budowa kurnika o obsadzie 158,76 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 296/2 w miejscowości Siedliska

1 2 3 4 następna