Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2018 13:13 Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi
29.09.2017 12:08 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzj Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rzeszotary w rejonie ul. Legnickiej na działkach nr 564/3, 564/5, 565/1, 566/1.
31.07.2017 11:48 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 Mpa w miejscu przejścia przez rzekę Czarna Woda w miejscowości Grzymalin – likwidacja wypłycenia gazociągu na dz. nr 1013,1014/5, 1020/2 w obrębie Grzymalin"
14.04.2017 09:22 ZOP.IV.6220.7.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa „KOCHLICE” na części działki nr 151/26 w obrębie Kochlice
14.04.2017 09:19 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia Budowa kurnika o obsadzie 158,76 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 296/2 w miejscowości Siedliska
19.01.2017 14:52 ZOP.IV.6220.7.2016 OBWIESZCZENIE w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej ws. Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa „ KOCHLICE” na części działki nr 151/26 w obrębie Kochlic
05.01.2017 08:09 SKO/OS-414/98/2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie OŚ.6220.5.2015 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy
30.11.2016 14:00 OŚ.6220.3.2015 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jakuszów” metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych w obrębie części działki nr 304/3 na powierzchni ok., 17,0 ha.
10.11.2016 08:37 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzj o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa kurnika o obsadzie 158,76 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 296/2 w miejscowości Siedliska.
07.11.2016 08:24 OŚ.6220.3.2015 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o zgromadzonym materiale dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Jakuszów metodą odkrywkową w obrębie części działki nr 304/3
25.10.2016 12:30 ZOP.IV.6220.4.2016 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. nr 255 w obrębie Rzeszotary.
29.09.2016 14:42 OŚ.6220.3.2015 Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jakuszów” metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych w obrębie części działki nr 304/3 na powierzchni ok.17 ha.
09.09.2016 13:39 OŚ.6220.4.2015 Obwieszczenie o postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie piętnastu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach Studnica i Gniewomirowice na terenie gminy Miłkowice
24.08.2016 12:24 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla zadania pod nazwą "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Rzeszotarach na działce nr 255 w miejscowości Rzeszotary"
02.08.2016 13:32 ZOP.IV.6220.6.2016 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : przebudowa drogi gminnej nr 104472 Ulesie- Gniewomirowice o długości 2+ 007,78
26.07.2016 09:49 ZOP.IV.6220.5.2016 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin
07.07.2016 14:28 ZOP.IV.6220.6.2016 Obwieszczenie o odstąpieniu o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia : przebudowa drogi gminnej Ulesie - Gniewomirowice
04.07.2016 14:19 Obwieszczenie OŚ.6220.4.2015 w sprawie: Budowa piętnastu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Studnica i Gniewomirowice na terenie gminy Miłkowice.
21.06.2016 15:08 ZOP.IV.6220.7.2016 Zawiadomienie - Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa „ KOCHLICE” na części działki nr 151/26 w obrębie Kochlice.
10.06.2016 13:26 Obwieszczenie OŚ.6220.4.2015 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. : Budowa 15 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach Studnica i Gniewomirowice na terenie gminy Miłkowice”
10.06.2016 13:25 Obwieszczenie o wydaniu decyzj o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r poz.353), Wójt Gminy Miłkowice informuje, że w dniu 1 czerwca 2016r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej II Etap w miejscowości Lipce.
07.06.2016 11:20 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa kurnika o obsadzie 158,76 DJP wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 296/2 w miejscowości Siedliska".
07.06.2016 11:27 ZOP.IV..6220.6.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 104472D Ulesie – Gniewomirowice o dł. 2+ 007,78 na terenie gminy Miłkowice".
06.06.2016 12:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie: Budowa kanalizacji sanitarnej I Etap w miejscowości Ulesie ( Etap IB- obszar wsi Ulesie)
10.05.2016 15:05 Obwieszczenie dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej II Etap w miejscowości Lipce
10.05.2016 07:53 Obwieszczenie w sprawie: Budowa kanalizacji sanitarnej I Etap w miejscowości Ulesie ( Etap IB- obszar wsi Ulesie)
26.04.2016 15:35 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice- Grzymalin o długości 2,446 km.
25.04.2016 12:34 Obwieszczenie w sprawie podjęcia postepowania dotyczącego decyzji środowiskowej na wydobywanie kruszywa za złoża Jakuszów
21.04.2016 14:40 Obwieszczenia z dnia 20-04-2016r. w sprawie: Budowa kanalizacji sanitarnej: II Etap w miejscowości Lipce
21.04.2016 14:37 Obwieszczenia z dnia 20-04-2016r. w sprawie: Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie (Etap IB – obszar wsi Ulesie)

1 2 3 następna