Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2019 14:57 76/2019 Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku
06.08.2019 15:31 Rb-NDS Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
06.05.2019 13:31 Rb-NDS Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
07.02.2019 14:43 II/15/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miłkowice przedstawionej w uchwale Rady Gminy Miłkowice nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032 i uchwale Rady Gminy Miłkowice nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Miłkowice na rok 2019
07.02.2019 14:26 II/14/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłkowice przedstawionego w uchwale Rady Gminy Miłkowice nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Miłkowice na rok 2019
07.01.2019 14:24 III/20/2018 Uchwała w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2019
07.01.2019 10:25 III/21/2018 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032
07.12.2018 11:38 II/151/2018 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłkowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
07.12.2018 11:34 II/150/2018 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
07.12.2018 11:31 II/152/2018 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wieloleniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok
22.11.2018 09:37 132/2018 Zarządzenie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032
15.11.2018 14:10 131/2018 Zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2019, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
07.09.2018 12:51 105/2018 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2019 rok